top of page
Dental Fylling:
 
  Ved hull i tennene som må behandles, legges en fylling som erstatter den delen av tannen som forsvinner. Tannfyllingene kan lages i ulike materialer som kompositt (plastmateriale), porselen og gull. Amalgam benyttes ikke lenger etter det i 2008 ble forbudt grunnet at det er giftig og kan ha negative helseeffekter.

Fyllinger i kompositt brukes som regel på små og mellomstore hull og fargen på fyllingen tilpasses tannen den festes til. Fyllingen limes fast til tannen og behandling med kompositt gjøres ofte ferdig på et besøk.

Dersom det skal lages en større restaurering og belastningen er stor vil et støpt innlegg i porselen eller gull tåle en større belastning. Innlegget fremstilles individuelt til hver pasient på et tannteknisk laboratorium etter at tannlegen har tatt avtrykk av tannen. Innlegget limes deretter til tannen. Porselen er et materiale som gir god estetikk, mens innlegg i gull er et svært velprøvd materiale med svært lang holdbarhet. Dersom det kun er tynne vegger med tannsubstans igjen etter at fyllingen er fjernet kan det være nødvendig å lage innlegg som dekker over disse. I tilfeller der det er svært lite tannsubstans igjen er ofte det beste alternativet en krone hvis tannen skal bevares.

bottom of page